MG11 ROSE CL D1 20160810.140923.000 20160810.140923.000 20160810.141153.000 STC 1 DAP_Started 151 1. No Yes 3067797153. 0 - No No 0 UlmMode = "Normal" ; // UlmCarNomLvl = 4 ; // dBm UlmCarTstLvl = 0.0 ; // dB UlmCarSpecInv = No ; // UlmPrior = No ; // UlmTcSrc = "IP1 TC1" ; // UlmTcDataCoding = "NRZ-L" ; // UlmTcTceMode = "Normal" ; // UlmTcModIdx_Ana = 0.0000 ; // rad/V UlmTcModIdx_Dig = 1.000 ; // rad UlmTcMod = "PM on sub-carrier" ; // UlmTcRCBRateN = 1 ; // UlmTcRCBRateD = 8 ; // UlmTcSCBRateP = 100.00 ; // bit/s UlmTcSCBRateQ = 100.00 ; // bit/s UlmTcUnbalRatio = -15.0 ; // dB UlmTcSqWavSubc = No ; // UlmTcRCBRateSel = No ; // UlmTcRCIrrBRate = 2000.0000 ; // bit/s UlmTcSubF = 16000.000 ; // Hz UlmRampTime = 0.00 ; // s UlSweep_AllowTC = No ; // UlSweep_AllowRG = No ; // UlSweep_StartOffset = -10000 ; // Hz UlSweep_3LegRange = 10000 ; // Hz UlSweep_3LegRate = 500 ; // Hz/s UlSweep_3LegInitRate = 1000000 ; // Hz/s UlSweep_3LegDpPred = No ; // UlSweep_NumberOfLegs = 7 ; // UlSweep_Leg01EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg01Rate = 1000000 ; // Hz/s UlSweep_Leg01HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg02EndFrq = 15000 ; // Hz UlSweep_Leg02Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg02HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg03EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg03Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg03HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg04EndFrq = 0 ; // Hz UlSweep_Leg04Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg04HoldDur = 180 ; // s UlSweep_Leg05EndFrq = 15000 ; // Hz UlSweep_Leg05Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg05HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg06EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg06Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg06HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg07EndFrq = 0 ; // Hz UlSweep_Leg07Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg07HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg08EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg08Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg08HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg09EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg09Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg09HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg10EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg10Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg10HoldDur = 0 ; // s UlSweep_MulStopRate = 1000000 ; // Hz/s FreqUlmCarFrSel = "230MHz" ; // FreqUlmCarFrOffs = 597 ; // Hz FreqSpecInv = No ; // FreqUplkConv = 6938747000 ; // Hz FreqCoherTrs = Yes ; // FreqTR1 = 1 ; // FreqTR2 = 1 ; // FreqDnlkCF = 7168747597 ; // Hz FreqDnlkConv = 7098547000 ; // Hz FreqPnSatTrsType = "Transparent" ; // RgdPolarisation = "Combined" ; // RgdPhEst = 0.00 ; // T RgdPostProc = 1 ; // RgdExpCN0Avail = Yes ; // RgdExpCN0 = 50 ; // dBHz RgdCFrUnc = 100000 ; // Hz RgdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s RgdCAcqMode = "FFT2" ; // RgdUseAcq = Yes ; // RgdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz RgdCLpOrder = 2 ; // RgdCLp_ChgDel = "STEP" ; // RgdTLpBw = 1.260 ; // Hz RgdTLPreSt = Yes ; // RgdTLp_ChgDel = "STEP" ; // D1Dur = 72000 ; // s D1SplPer = "1" ; // s D1MaxDs = 3600 ; // D1DSetKind = "CL" ; // D1Source = "RCD" ; // D2Dur = 72000 ; // s D2SplPer = "10" ; // s D2MaxDs = 360 ; // D2DSetKind = "CL" ; // D2Source = "RCD" ; // G1Dur = 72000 ; // s G1SplPer = 1.0 ; // s G1MaxDs = 3600 ; // G1DSetKind = "CL" ; // G1Source = "RCD" ; // G2Dur = 72000 ; // s G2SplPer = 10.0 ; // s G2MaxDs = 360 ; // G2DSetKind = "CL" ; // G2Source = "RCD" ; // MeDur = 72000 ; // s MeSplPer = 60 ; // s MeMaxDs = 60 ; // MeDSetKind = "CL" ; // OLDSetKind = "RS" ; // RgDur = 72000 ; // s RgSplPer = 1 ; // s RgMaxDs = 3600 ; // RgDSetKind = "CL" ; // RgToneF = 1061683.200 ; // Hz RgToneTxModInd = 0.700 ; // rad RgToneRxModInd = 0.2 ; // rad RgToneInteg = 1.0 ; // s RgToneSettl = 1.0 ; // s RgCodeModInd = "High&Low" ; // RgCodeMax = 14 ; // RgCodeInteg = 0.5 ; // s RgCodeRestart = Yes ; // RgCodeRepet = No ; // RgCodeChgTonePeak = Yes ; // RgDualRanging = "no" ; // RgDualSlaveIfms = "None" ; // Epd = 0.00 ; // s EpdDer = 0.000000000 ; // s/s EpdTime = "19700101.000000.000" ; // RgPnSignalType = "PN-T2B-Sine" ; // RgPnExtendedHarm = No ; // RgPnUpLkChipRate = No ; // RgPnUpLkRate_L = 8 ; // RgPnUpLkRate_K = 6 ; // RgPnExplChipRate = 2123366.400 ; // Hz RgPnAcqDurT4b = 1.0 ; // s RgPnAcqDurT2b = 1.0 ; // s RgPnRxInvertedCode = No ; // UCDur = 72000 ; // s UCMaxDs = 3600 ; // UCDSetKind = "Frequency" ; // StationId = "MG11" ; // MissionId = "ROSETTA" ; // SpacecraftId = "ROSE" ; // RcdPolarisation = "X" ; // RcdPhEst = 0.00 ; // T RcdPostProc = 1 ; // RcdExpCN0Avail = Yes ; // RcdExpCN0 = 46 ; // dBHz RcdCFrUnc = 100000 ; // Hz RcdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s RcdCAcqMode = "FFT2" ; // RcdUseAcq = Yes ; // RcdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz RcdCLpOrder = 2 ; // RcdCLp_ChgDel = "STEP" ; // RcdEnableLowSnrExt = No ; // RcdTLpBw = 0.00050 ; // fsr RcdTLpOrder = 2 ; // RcdTLpPhEst = "DD" ; // RcdTLp_ChgDel = "STEP" ; // RcdSCLpFreq = 262144.00 ; // Hz RcdSCLpPreSt = Yes ; // RcdSCLpBw = 0.00050 ; // fsr RcdSCLpModInd = 1.10 ; // rad RcdSCLpPhEst = "Decision directed" ; // RcdSCLpAcq = "None" ; // RcdSCLpBitNum = 1 ; // RcdSCLpBitDen = 5 ; // RcdSCLpSqWavSc = Yes ; // RcdSCLpSRateUsed = No ; // RcdSCLpSRate = 52428.80 ; // sps RcdSCLpDecodMode = "NRZ-L" ; // RcdSCLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdPolarisation = "X" ; // ScdPhEst = 0.00 ; // T ScdPostProc = 1 ; // ScdExpCN0Avail = Yes ; // ScdExpCN0 = 40 ; // dBHz ScdCFrUnc = 50000 ; // Hz ScdCFrRateUnc = 200 ; // Hz/s ScdCAcqMode = "FFT2" ; // ScdUseAcq = No ; // ScdCLpNoBw = 300.0 ; // Hz ScdCLpOrder = 2 ; // ScdCLpPhEst = "RCD" ; // ScdCLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdEnableLowSnrExt = No ; // ScdTLpBw = 0.00010 ; // fsr ScdTLpOrder = 1 ; // ScdTLpPhEst = "DD" ; // ScdTLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdModFormat = "NRZ/PM" ; // ScdModPRate = 1200000 ; // sps ScdModQRate = 100 ; // sps ScdModExpBalAv = No ; // ScdModExpBal = 1.0 ; // dB ScdModIChCoding = "NRZ-L" ; // ScdModQChCoding = "NRZ-L" ; // ScdMchPulse = No ; // ScdMchCosine = No ; // ScdMchExcBw = 50 ; // % GmdPolarisation = "X" ; // GmdPhEst = 0.00 ; // T GmdPostProc = 1 ; // GmdExpCN0Avail = Yes ; // GmdExpCN0 = 75 ; // dBHz GmdCFrUnc = 30000 ; // Hz GmdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s GmdCAcqMode = "Sweep" ; // GmdUseAcq = Yes ; // GmdCLpNoBw = 1000.0 ; // Hz GmdCLpOrder = 2 ; // GmdCLp_ChgDel = "STEP" ; // GmdEnableLowSnrExt = No ; // GmdTLpBw = 0.00001 ; // fsr GmdTLpOrder = 2 ; // GmdTLpPhEst = "DD" ; // GmdTLp_ChgDel = "STEP" ; // GmdBitRate = 10000000 ; // bit/s GmdModCoding = "NRZ-L swap'd" ; // GmdBTbSelection = "0.25" ; //
// Number SampleTime IntervalCount CarrierPhase Spurious DeltaDelay CarrLoopStatus 1 20160810.140923.000 203335124 2330769.27450 No 0 Locked 2 20160810.140924.000 220835124 2531366.27140 No 1.272946412247e-13 Locked 3 20160810.140925.000 238335124 2731963.27020 No 1.22069619403e-13 Locked 4 20160810.140926.000 255835124 2932560.26860 No 1.447434911061e-13 Locked 5 20160810.140927.000 273335124 3133157.26650 No 2.022909634759e-13 Locked 6 20160810.140928.000 290835124 3333754.26410 No 2.807625897501e-13 Locked 7 20160810.140929.000 308335124 3534351.26140 No 3.8015833745e-13 Locked 8 20160810.140930.000 325835124 3734948.26060 No 3.470344545821e-13 Locked 9 20160810.140931.000 343335124 3935545.26030 No 2.790369710474e-13 Locked 10 20160810.140932.000 360835124 4136142.25720 No 4.063316447507e-13 Locked 11 20160810.140933.000 378335124 4336739.25640 No 3.732077294042e-13 Locked 12 20160810.140934.000 395835124 4537336.25460 No 4.098310803483e-13 Locked 13 20160810.140935.000 413335124 4737933.25200 No 5.022520884277e-13 Locked 14 20160810.140936.000 430835124 4938530.25090 No 4.900523594641e-13 Locked 15 20160810.140937.000 448335124 5139127.24900 No 5.336504175501e-13 Locked 16 20160810.140938.000 465835124 5339724.24690 No 5.911978899199e-13 Locked 17 20160810.140939.000 483335124 5540321.24550 No 5.999222823821e-13 Locked 18 20160810.140940.000 500835124 5740918.24400 No 6.156214469433e-13 Locked 19 20160810.140941.000 518335124 5941515.24250 No 6.313206115045e-13 Locked 20 20160810.140942.000 535835124 6142112.23960 No 7.446658059667e-13 Locked 21 20160810.140943.000 553335124 6342709.23830 No 7.46415491287e-13 Locked 22 20160810.140944.000 570835124 6543306.23830 No 6.574938863266e-13 Locked 23 20160810.140945.000 588335124 6743903.23740 No 6.313447430792e-13 Locked 24 20160810.140946.000 605835124 6944500.23400 No 7.795635382082e-13 Locked 25 20160810.140947.000 623335124 7145097.23410 No 6.836671936273e-13 Locked 26 20160810.140948.000 640835124 7345694.23150 No 7.760882017067e-13 Locked 27 20160810.140949.000 658335124 7546291.22900 No 8.615345026442e-13 Locked 28 20160810.140950.000 675835124 7746888.22850 No 8.074865308291e-13 Locked 29 20160810.140951.000 693335124 7947485.22800 No 7.534384290998e-13 Locked 30 20160810.140952.000 710835124 8148082.22600 No 8.040111943277e-13 Locked 31 20160810.140953.000 728335124 8348679.22360 No 8.824827881232e-13 Locked 32 20160810.140954.000 745835124 8549276.22320 No 8.21459979252e-13 Locked 33 20160810.140955.000 763335124 8749873.22050 No 9.208558243876e-13 Locked 34 20160810.140956.000 780835124 8950470.22050 No 8.319341869486e-13 Locked 35 20160810.140957.000 798335124 9151067.21770 No 9.383046093119e-13 Locked 36 20160810.140958.000 815835124 9351664.21810 No 8.214841433052e-13 Locked 37 20160810.140959.000 833335124 9552261.21540 No 9.208799884408e-13 Locked 38 20160810.141000.000 850835124 9752858.21390 No 9.365790880449e-13 Locked 39 20160810.141001.000 868335124 9953455.21090 No 1.056899054606e-12 Locked 40 20160810.141002.000 885835124 10154052.21020 No 1.016800367161e-12 Locked 41 20160810.141003.000 903335124 10354649.20880 No 1.025524889537e-12 Locked 42 20160810.141004.000 920835124 10555246.20780 No 1.006350323517e-12 Locked 43 20160810.141005.000 938335124 10755843.20750 No 9.383529374184e-13 Locked 44 20160810.141006.000 955835124 10956440.20480 No 1.03774865264e-12 Locked 45 20160810.141007.000 973335124 11157037.20370 No 1.025548923676e-12 Locked 46 20160810.141008.000 990835124 11357634.20110 No 1.11797006167e-12 Locked 47 20160810.141009.000 1008335124 11558231.20040 No 1.077871374224e-12 Locked 48 20160810.141010.000 1025835124 11758828.19850 No 1.12146943231e-12 Locked 49 20160810.141011.000 1043335124 11959425.19720 No 1.12321911763e-12 Locked 50 20160810.141012.000 1060835124 12160022.19770 No 9.99423944482e-13 Locked 51 20160810.141013.000 1078335124 12360619.19490 No 1.105794366845e-12 Locked 52 20160810.141014.000 1095835124 12561216.19290 No 1.156367132073e-12 Locked 53 20160810.141015.000 1113335124 12761813.19240 No 1.102319160258e-12 Locked 54 20160810.141016.000 1130835124 12962410.19020 No 1.16684133977e-12 Locked 55 20160810.141017.000 1148335124 13163007.19040 No 1.063970158133e-12 Locked 56 20160810.141018.000 1165835124 13363604.18670 No 1.233113204602e-12 Locked 57 20160810.141019.000 1183335124 13564201.18770 No 1.074444365829e-12 Locked 58 20160810.141020.000 1200835124 13764798.18530 No 1.152915959625e-12 Locked 59 20160810.141021.000 1218335124 13965395.18330 No 1.203488724853e-12 Locked 60 20160810.141022.000 1235835124 14165992.18120 No 1.261036197223e-12 Locked 61 20160810.141023.000 1253335124 14366589.18070 No 1.206988095493e-12 Locked 62 20160810.141024.000 1270835124 14567186.17910 No 1.229662032154e-12 Locked 63 20160810.141025.000 1288335124 14767783.17880 No 1.16166451614e-12 Locked 64 20160810.141026.000 1305835124 14968380.17810 No 1.121565958609e-12 Locked 65 20160810.141027.000 1323335124 15168977.17520 No 1.234911088114e-12 Locked 66 20160810.141028.000 1340835124 15369574.17480 No 1.173888409157e-12 Locked 67 20160810.141029.000 1358335124 15570171.17230 No 1.259334710095e-12 Locked 68 20160810.141030.000 1375835124 15770768.17150 No 1.226210859705e-12 Locked 69 20160810.141031.000 1393335124 15971365.17130 No 1.15123863655e-12 Locked 70 20160810.141032.000 1410835124 16171962.16940 No 1.194836694636e-12 Locked 71 20160810.141033.000 1428335124 16372559.16750 No 1.238434622808e-12 Locked 72 20160810.141034.000 1445835124 16573156.16600 No 1.254133852326e-12 Locked 73 20160810.141035.000 1463335124 16773753.16290 No 1.381428396115e-12 Locked 74 20160810.141036.000 1480835124 16974350.16420 No 1.201835435917e-12 Locked 75 20160810.141037.000 1498335124 17174947.16140 No 1.30820585828e-12 Locked 76 20160810.141038.000 1515835124 17375544.16170 No 1.19836022933e-12 Locked 77 20160810.141039.000 1533335124 17576141.15810 No 1.360528308829e-12 Locked 78 20160810.141040.000 1550835124 17776738.15590 No 1.42505048834e-12 Locked 79 20160810.141041.000 1568335124 17977335.15510 No 1.391926767865e-12 Locked 80 20160810.141042.000 1585835124 18177932.15400 No 1.379727038902e-12 Locked 81 20160810.141043.000 1603335124 18378529.15290 No 1.367527309938e-12 Locked 82 20160810.141044.000 1620835124 18579126.15250 No 1.306504501067e-12 Locked 83 20160810.141045.000 1638335124 18779723.15060 No 1.350102429238e-12 Locked 84 20160810.141046.000 1655835124 18980320.14860 No 1.400675194466e-12 Locked 85 20160810.141047.000 1673335124 19180917.14620 No 1.479146918176e-12 Locked 86 20160810.141048.000 1690835124 19381514.14470 No 1.494846277609e-12 Locked 87 20160810.141049.000 1708335124 19582111.14590 No 1.322227894638e-12 Locked 88 20160810.141050.000 1725835124 19782708.14410 No 1.358851245583e-12 Locked 89 20160810.141051.000 1743335124 19983305.14250 No 1.381525182243e-12 Locked 90 20160810.141052.000 1760835124 20183902.13950 No 1.50184501889e-12 Locked 91 20160810.141053.000 1778335124 20384499.13840 No 1.489645289926e-12 Locked 92 20160810.141054.000 1795835124 20585096.13620 No 1.554167469438e-12 Locked 93 20160810.141055.000 1813335124 20785693.13490 No 1.555917154758e-12 Locked 94 20160810.141056.000 1830835124 20986290.13530 No 1.439096688752e-12 Locked 95 20160810.141057.000 1848335124 21186887.13400 No 1.440846374072e-12 Locked 96 20160810.141058.000 1865835124 21387484.13240 No 1.463520310732e-12 Locked 97 20160810.141059.000 1883335124 21588081.12940 No 1.583840147379e-12 Locked 98 20160810.141100.000 1900835124 21788678.12850 No 1.557691004132e-12 Locked 99 20160810.141101.000 1918335124 21989275.12660 No 1.601288932303e-12 Locked 100 20160810.141102.000 1935835124 22189872.12580 No 1.568165211828e-12 Locked 101 20160810.141103.000 1953335124 22390469.12620 No 1.451344485993e-12 Locked 102 20160810.141104.000 1970835124 22591066.12370 No 1.536790916845e-12 Locked 103 20160810.141105.000 1988335124 22791663.12200 No 1.566439430733e-12 Locked 104 20160810.141106.000 2005835124 22992260.11890 No 1.693734104436e-12 Locked 105 20160810.141107.000 2023335124 23192857.11720 No 1.723382878152e-12 Locked 106 20160810.141108.000 2040835124 23393454.11770 No 1.59958757509e-12 Locked 107 20160810.141109.000 2058335124 23594051.11620 No 1.615286674694e-12 Locked 108 20160810.141110.000 2075835124 23794648.11580 No 1.554263865823e-12 Locked 109 20160810.141111.000 2093335124 23995245.11320 No 1.646684873902e-12 Locked 110 20160810.141112.000 2110835124 24195842.11200 No 1.641459981995e-12 Locked 111 20160810.141113.000 2128335124 24396439.10970 No 1.712956738734e-12 Locked 112 20160810.141114.000 2145835124 24597036.10820 No 1.728656098167e-12 Locked 113 20160810.141115.000 2163335124 24797633.10820 No 1.639734460728e-12 Locked 114 20160810.141116.000 2180835124 24998230.10730 No 1.61358531748e-12 Locked 115 20160810.141117.000 2198335124 25198827.10500 No 1.68508207422e-12 Locked 116 20160810.141118.000 2215835124 25399424.10280 No 1.749604253731e-12 Locked 117 20160810.141119.000 2233335124 25600021.10110 No 1.779252767619e-12 Locked 118 20160810.141120.000 2250835124 25800618.10030 No 1.746129047144e-12 Locked 119 20160810.141121.000 2268335124 26001215.09940 No 1.719979903897e-12 Locked 120 20160810.141122.000 2285835124 26201812.09790 No 1.735679003501e-12 Locked 121 20160810.141123.000 2303335124 26402409.09800 No 1.639782529006e-12 Locked 122 20160810.141124.000 2320835124 26603006.09580 No 1.704304708517e-12 Locked 123 20160810.141125.000 2338335124 26803603.09360 No 1.768826888029e-12 Locked 124 20160810.141126.000 2355835124 27004200.09300 No 1.72175375327e-12 Locked 125 20160810.141127.000 2373335124 27204797.09180 No 1.716528601534e-12 Locked 126 20160810.141128.000 2390835124 27405394.08980 No 1.767101366762e-12 Locked 127 20160810.141129.000 2408335124 27605991.08960 No 1.692129143607e-12 Locked 128 20160810.141130.000 2425835124 27806588.08790 No 1.721777657495e-12 Locked 129 20160810.141131.000 2443335124 28007185.08660 No 1.723527602644e-12 Locked 130 20160810.141132.000 2460835124 28207782.08480 No 1.760150693759e-12 Locked 131 20160810.141133.000 2478335124 28408379.08380 No 1.740976387568e-12 Locked 132 20160810.141134.000 2495835124 28608976.08250 No 1.742726072888e-12 Locked 133 20160810.141135.000 2513335124 28809573.08040 No 1.800273415344e-12 Locked 134 20160810.141136.000 2530835124 29010170.08040 No 1.711351777905e-12 Locked 135 20160810.141137.000 2548335124 29210767.07850 No 1.754949965905e-12 Locked 136 20160810.141138.000 2565835124 29411364.07680 No 1.784598479793e-12 Locked 137 20160810.141139.000 2583335124 29611961.07560 No 1.779373587886e-12 Locked 138 20160810.141140.000 2600835124 29812558.07330 No 1.850870344625e-12 Locked 139 20160810.141141.000 2618335124 30013155.07360 No 1.741024455846e-12 Locked 140 20160810.141142.000 2635835124 30213752.07100 No 1.833445723754e-12 Locked 141 20160810.141143.000 2653335124 30414349.07100 No 1.744524086315e-12 Locked 142 20160810.141144.000 2670835124 30614946.06840 No 1.836945094394e-12 Locked 143 20160810.141145.000 2688335124 30815543.06690 No 1.852644193999e-12 Locked 144 20160810.141146.000 2705835124 31016140.06530 No 1.875318130659e-12 Locked 145 20160810.141147.000 2723335124 31216737.06540 No 1.779421656164e-12 Locked 146 20160810.141148.000 2740835124 31417334.06320 No 1.843943835675e-12 Locked 147 20160810.141149.000 2758335124 31617931.06360 No 1.727123369669e-12 Locked 148 20160810.141150.000 2775835124 31818528.06060 No 1.847443206316e-12 Locked 149 20160810.141151.000 2793335124 32019125.05760 No 1.967763302791e-12 Locked 150 20160810.141152.000 2810835124 32219722.05820 No 1.836993162672e-12 Locked 151 20160810.141153.000 2828335124 32420319.05590 No 1.90849017924e-12 Locked