MG11 ROSE CL D1 20160809.151200.000 20160809.151200.000 20160809.151430.000 STC 1 DAP_Started 151 1. No Yes 3067809793. 0 - No No 0 UlmMode = "Normal" ; // UlmCarNomLvl = 4 ; // dBm UlmCarTstLvl = 0.0 ; // dB UlmCarSpecInv = No ; // UlmPrior = No ; // UlmTcSrc = "IP1 TC1" ; // UlmTcDataCoding = "NRZ-L" ; // UlmTcTceMode = "Normal" ; // UlmTcModIdx_Ana = 0.0000 ; // rad/V UlmTcModIdx_Dig = 1.000 ; // rad UlmTcMod = "PM on sub-carrier" ; // UlmTcRCBRateN = 1 ; // UlmTcRCBRateD = 8 ; // UlmTcSCBRateP = 100.00 ; // bit/s UlmTcSCBRateQ = 100.00 ; // bit/s UlmTcUnbalRatio = -15.0 ; // dB UlmTcSqWavSubc = No ; // UlmTcRCBRateSel = No ; // UlmTcRCIrrBRate = 2000.0000 ; // bit/s UlmTcSubF = 16000.000 ; // Hz UlmRampTime = 0.00 ; // s UlSweep_AllowTC = No ; // UlSweep_AllowRG = No ; // UlSweep_StartOffset = -10000 ; // Hz UlSweep_3LegRange = 10000 ; // Hz UlSweep_3LegRate = 500 ; // Hz/s UlSweep_3LegInitRate = 1000000 ; // Hz/s UlSweep_3LegDpPred = No ; // UlSweep_NumberOfLegs = 7 ; // UlSweep_Leg01EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg01Rate = 1000000 ; // Hz/s UlSweep_Leg01HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg02EndFrq = 15000 ; // Hz UlSweep_Leg02Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg02HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg03EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg03Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg03HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg04EndFrq = 0 ; // Hz UlSweep_Leg04Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg04HoldDur = 180 ; // s UlSweep_Leg05EndFrq = 15000 ; // Hz UlSweep_Leg05Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg05HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg06EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg06Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg06HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg07EndFrq = 0 ; // Hz UlSweep_Leg07Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg07HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg08EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg08Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg08HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg09EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg09Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg09HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg10EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg10Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg10HoldDur = 0 ; // s UlSweep_MulStopRate = 1000000 ; // Hz/s FreqUlmCarFrSel = "230MHz" ; // FreqUlmCarFrOffs = 391 ; // Hz FreqSpecInv = No ; // FreqUplkConv = 6938756000 ; // Hz FreqCoherTrs = Yes ; // FreqTR1 = 1 ; // FreqTR2 = 1 ; // FreqDnlkCF = 7168756391 ; // Hz FreqDnlkConv = 7098556000 ; // Hz FreqPnSatTrsType = "Transparent" ; // RgdPolarisation = "Combined" ; // RgdPhEst = 0.00 ; // T RgdPostProc = 1 ; // RgdExpCN0Avail = Yes ; // RgdExpCN0 = 50 ; // dBHz RgdCFrUnc = 100000 ; // Hz RgdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s RgdCAcqMode = "FFT2" ; // RgdUseAcq = Yes ; // RgdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz RgdCLpOrder = 2 ; // RgdCLp_ChgDel = "STEP" ; // RgdTLpBw = 1.260 ; // Hz RgdTLPreSt = Yes ; // RgdTLp_ChgDel = "STEP" ; // D1Dur = 72000 ; // s D1SplPer = "1" ; // s D1MaxDs = 3600 ; // D1DSetKind = "CL" ; // D1Source = "RCD" ; // D2Dur = 72000 ; // s D2SplPer = "10" ; // s D2MaxDs = 360 ; // D2DSetKind = "CL" ; // D2Source = "RCD" ; // G1Dur = 72000 ; // s G1SplPer = 1.0 ; // s G1MaxDs = 3600 ; // G1DSetKind = "CL" ; // G1Source = "RCD" ; // G2Dur = 72000 ; // s G2SplPer = 10.0 ; // s G2MaxDs = 360 ; // G2DSetKind = "CL" ; // G2Source = "RCD" ; // MeDur = 72000 ; // s MeSplPer = 60 ; // s MeMaxDs = 60 ; // MeDSetKind = "CL" ; // OLDSetKind = "RS" ; // RgDur = 72000 ; // s RgSplPer = 1 ; // s RgMaxDs = 3600 ; // RgDSetKind = "CL" ; // RgToneF = 1061683.200 ; // Hz RgToneTxModInd = 0.700 ; // rad RgToneRxModInd = 0.2 ; // rad RgToneInteg = 1.0 ; // s RgToneSettl = 1.0 ; // s RgCodeModInd = "High&Low" ; // RgCodeMax = 14 ; // RgCodeInteg = 0.5 ; // s RgCodeRestart = Yes ; // RgCodeRepet = No ; // RgCodeChgTonePeak = Yes ; // RgDualRanging = "no" ; // RgDualSlaveIfms = "None" ; // Epd = 0.00 ; // s EpdDer = 0.000000000 ; // s/s EpdTime = "19700101.000000.000" ; // RgPnSignalType = "PN-T2B-Sine" ; // RgPnExtendedHarm = No ; // RgPnUpLkChipRate = No ; // RgPnUpLkRate_L = 8 ; // RgPnUpLkRate_K = 6 ; // RgPnExplChipRate = 2123366.400 ; // Hz RgPnAcqDurT4b = 1.0 ; // s RgPnAcqDurT2b = 1.0 ; // s RgPnRxInvertedCode = No ; // UCDur = 72000 ; // s UCMaxDs = 3600 ; // UCDSetKind = "Frequency" ; // StationId = "MG11" ; // MissionId = "ROSETTA" ; // SpacecraftId = "ROSE" ; // RcdPolarisation = "X" ; // RcdPhEst = 0.00 ; // T RcdPostProc = 1 ; // RcdExpCN0Avail = Yes ; // RcdExpCN0 = 46 ; // dBHz RcdCFrUnc = 100000 ; // Hz RcdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s RcdCAcqMode = "FFT2" ; // RcdUseAcq = Yes ; // RcdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz RcdCLpOrder = 2 ; // RcdCLp_ChgDel = "STEP" ; // RcdEnableLowSnrExt = No ; // RcdTLpBw = 0.00050 ; // fsr RcdTLpOrder = 2 ; // RcdTLpPhEst = "DD" ; // RcdTLp_ChgDel = "STEP" ; // RcdSCLpFreq = 262144.00 ; // Hz RcdSCLpPreSt = Yes ; // RcdSCLpBw = 0.00050 ; // fsr RcdSCLpModInd = 1.10 ; // rad RcdSCLpPhEst = "Decision directed" ; // RcdSCLpAcq = "None" ; // RcdSCLpBitNum = 1 ; // RcdSCLpBitDen = 5 ; // RcdSCLpSqWavSc = Yes ; // RcdSCLpSRateUsed = No ; // RcdSCLpSRate = 52428.80 ; // sps RcdSCLpDecodMode = "NRZ-L" ; // RcdSCLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdPolarisation = "X" ; // ScdPhEst = 0.00 ; // T ScdPostProc = 1 ; // ScdExpCN0Avail = Yes ; // ScdExpCN0 = 40 ; // dBHz ScdCFrUnc = 50000 ; // Hz ScdCFrRateUnc = 200 ; // Hz/s ScdCAcqMode = "FFT2" ; // ScdUseAcq = No ; // ScdCLpNoBw = 300.0 ; // Hz ScdCLpOrder = 2 ; // ScdCLpPhEst = "RCD" ; // ScdCLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdEnableLowSnrExt = No ; // ScdTLpBw = 0.00010 ; // fsr ScdTLpOrder = 1 ; // ScdTLpPhEst = "DD" ; // ScdTLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdModFormat = "NRZ/PM" ; // ScdModPRate = 1200000 ; // sps ScdModQRate = 100 ; // sps ScdModExpBalAv = No ; // ScdModExpBal = 1.0 ; // dB ScdModIChCoding = "NRZ-L" ; // ScdModQChCoding = "NRZ-L" ; // ScdMchPulse = No ; // ScdMchCosine = No ; // ScdMchExcBw = 50 ; // % GmdPolarisation = "X" ; // GmdPhEst = 0.00 ; // T GmdPostProc = 1 ; // GmdExpCN0Avail = Yes ; // GmdExpCN0 = 75 ; // dBHz GmdCFrUnc = 30000 ; // Hz GmdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s GmdCAcqMode = "Sweep" ; // GmdUseAcq = Yes ; // GmdCLpNoBw = 1000.0 ; // Hz GmdCLpOrder = 2 ; // GmdCLp_ChgDel = "STEP" ; // GmdEnableLowSnrExt = No ; // GmdTLpBw = 0.00001 ; // fsr GmdTLpOrder = 2 ; // GmdTLpPhEst = "DD" ; // GmdTLp_ChgDel = "STEP" ; // GmdBitRate = 10000000 ; // bit/s GmdModCoding = "NRZ-L swap'd" ; // GmdBTbSelection = "0.25" ; //
// Number SampleTime IntervalCount CarrierPhase Spurious DeltaDelay CarrLoopStatus 1 20160809.151200.000 199066874 2279499.48360 No 0 Locked 2 20160809.151201.000 216566874 2479890.47210 No 1.165879713238e-13 Locked 3 20160809.151202.000 234066874 2680281.46110 No 1.983023847608e-13 Locked 4 20160809.151203.000 251566874 2880672.45140 No 1.893455541876e-13 Locked 5 20160809.151204.000 269066874 3081063.44250 No 1.245910699695e-13 Locked 6 20160809.151205.000 286566874 3281454.43230 No 1.505077972832e-13 Locked 7 20160809.151206.000 304066874 3481845.42000 No 3.228934547304e-13 Locked 8 20160809.151207.000 321566874 3682236.40970 No 3.5578488063e-13 Locked 9 20160809.151208.000 339066874 3882627.40130 No 2.56156838525e-13 Locked 10 20160809.151209.000 356566874 4083018.38970 No 3.797195084349e-13 Locked 11 20160809.151210.000 374066874 4283409.38050 No 3.358891524533e-13 Locked 12 20160809.151211.000 391566874 4483800.37030 No 3.618059122454e-13 Locked 13 20160809.151212.000 409066874 4684191.35940 No 4.365455621394e-13 Locked 14 20160809.151213.000 426566874 4884582.34950 No 4.415382261737e-13 Locked 15 20160809.151214.000 444066874 5084973.33830 No 5.372020367826e-13 Locked 16 20160809.151215.000 461566874 5285364.32920 No 4.86396982215e-13 Locked 17 20160809.151216.000 479066874 5485755.32000 No 4.425665612763e-13 Locked 18 20160809.151217.000 496566874 5686146.30950 No 4.894074168264e-13 Locked 19 20160809.151218.000 514066874 5886537.30020 No 4.525517594308e-13 Locked 20 20160809.151219.000 531566874 6086928.28870 No 5.691397307546e-13 Locked 21 20160809.151220.000 549066874 6287319.27800 No 6.299300484337e-13 Locked 22 20160809.151221.000 566566874 6487710.26720 No 6.976950646987e-13 Locked 23 20160809.151222.000 584066874 6688101.25830 No 6.329405480022e-13 Locked 24 20160809.151223.000 601566874 6888492.24760 No 6.937308007242e-13 Locked 25 20160809.151224.000 619066874 7088883.23810 No 6.708246054575e-13 Locked 26 20160809.151225.000 636566874 7289274.22750 No 7.246401595936e-13 Locked 27 20160809.151226.000 654066874 7489665.21580 No 8.551775280894e-13 Locked 28 20160809.151227.000 671566874 7690056.20650 No 8.183218706937e-13 Locked 29 20160809.151228.000 689066874 7890447.19600 No 8.651627262438e-13 Locked 30 20160809.151229.000 706566874 8090838.18780 No 7.515852544884e-13 Locked 31 20160809.151230.000 724066874 8291229.17720 No 8.054008735815e-13 Locked 32 20160809.151231.000 741566874 8491620.16680 No 8.452670305456e-13 Locked 33 20160809.151232.000 759066874 8692011.15630 No 8.921078211386e-13 Locked 34 20160809.151233.000 776566874 8892402.14690 No 8.62226927286e-13 Locked 35 20160809.151234.000 794066874 9092793.13690 No 8.741942249492e-13 Locked 36 20160809.151235.000 811566874 9293184.12630 No 9.280098440423e-13 Locked 37 20160809.151236.000 829066874 9493575.11800 No 8.214070059158e-13 Locked 38 20160809.151237.000 846566874 9693966.10710 No 8.961467207668e-13 Locked 39 20160809.151238.000 864066874 9894357.09690 No 9.220635455161e-13 Locked 40 20160809.151239.000 881566874 10094748.08700 No 9.270561445933e-13 Locked 41 20160809.151240.000 899066874 10295139.07760 No 8.971751208266e-13 Locked 42 20160809.151241.000 916566874 10495530.06680 No 9.649401370916e-13 Locked 43 20160809.151242.000 934066874 10695921.05870 No 8.443879017932e-13 Locked 44 20160809.151243.000 951566874 10896312.04800 No 9.051782194723e-13 Locked 45 20160809.151244.000 969066874 11096703.03620 No 1.042690351511e-12 Locked 46 20160809.151245.000 986566874 11297094.02800 No 9.291128147986e-13 Locked 47 20160809.151246.000 1004066874 11497485.01760 No 9.689790367198e-13 Locked 48 20160809.151247.000 1021566874 11697876.00720 No 1.008845128727e-12 Locked 49 20160809.151248.000 1039066874 11898266.99730 No 1.013837727804e-12 Locked 50 20160809.151249.000 1056566874 12098657.98690 No 1.053703949725e-12 Locked 51 20160809.151250.000 1074066874 12299048.97640 No 1.100544870232e-12 Locked 52 20160809.151251.000 1091566874 12499439.96750 No 1.035790353536e-12 Locked 53 20160809.151252.000 1109066874 12699830.95510 No 1.21515067709e-12 Locked 54 20160809.151253.000 1126566874 12900221.94490 No 1.241067371925e-12 Locked 55 20160809.151254.000 1144066874 13100612.93690 No 1.113540567955e-12 Locked 56 20160809.151255.000 1161566874 13301003.92790 No 1.055760749845e-12 Locked 57 20160809.151256.000 1179066874 13501394.91730 No 1.109576239024e-12 Locked 58 20160809.151257.000 1196566874 13701785.90790 No 1.079695345171e-12 Locked 59 20160809.151258.000 1214066874 13902176.89690 No 1.161409758608e-12 Locked 60 20160809.151259.000 1231566874 14102567.88690 No 1.173377056271e-12 Locked 61 20160809.151300.000 1249066874 14302958.87650 No 1.213243278192e-12 Locked 62 20160809.151301.000 1266566874 14503349.86820 No 1.106640440066e-12 Locked 63 20160809.151302.000 1284066874 14703740.85700 No 1.202304250675e-12 Locked 64 20160809.151303.000 1301566874 14904131.84860 No 1.102676241048e-12 Locked 65 20160809.151304.000 1319066874 15104522.83660 No 1.254137770259e-12 Locked 66 20160809.151305.000 1336566874 15304913.82740 No 1.210307349321e-12 Locked 67 20160809.151306.000 1354066874 15505304.81700 No 1.250173571242e-12 Locked 68 20160809.151307.000 1371566874 15705695.80640 No 1.303989190335e-12 Locked 69 20160809.151308.000 1389066874 15906086.79700 No 1.274108166568e-12 Locked 70 20160809.151309.000 1406566874 16106477.78700 No 1.286075464231e-12 Locked 71 20160809.151310.000 1424066874 16306868.77820 No 1.214346248949e-12 Locked 72 20160809.151311.000 1441566874 16507259.76670 No 1.33093428523e-12 Locked 73 20160809.151312.000 1459066874 16707650.75820 No 1.238280974189e-12 Locked 74 20160809.151313.000 1476566874 16908041.74670 No 1.354868880556e-12 Locked 75 20160809.151314.000 1494066874 17108432.73640 No 1.387760273977e-12 Locked 76 20160809.151315.000 1511566874 17308823.72630 No 1.406702270226e-12 Locked 77 20160809.151316.000 1529066874 17509214.71670 No 1.39077090346e-12 Locked 78 20160809.151317.000 1546566874 17709605.70570 No 1.472485316897e-12 Locked 79 20160809.151318.000 1564066874 17909996.69640 No 1.43562946463e-12 Locked 80 20160809.151319.000 1581566874 18110387.68770 No 1.356925680675e-12 Locked 81 20160809.151320.000 1599066874 18310778.67700 No 1.41771586844e-12 Locked 82 20160809.151321.000 1616566874 18511169.66840 No 1.332037255986e-12 Locked 83 20160809.151322.000 1634066874 18711560.65850 No 1.337029855063e-12 Locked 84 20160809.151323.000 1651566874 18911951.64970 No 1.265300639781e-12 Locked 85 20160809.151324.000 1669066874 19112342.63910 No 1.31911612896e-12 Locked 86 20160809.151325.000 1686566874 19312733.62920 No 1.324108987865e-12 Locked 87 20160809.151326.000 1704066874 19513124.61760 No 1.44767133299e-12 Locked 88 20160809.151327.000 1721566874 19713515.60830 No 1.410815740551e-12 Locked 89 20160809.151328.000 1739066874 19913906.59860 No 1.401858942456e-12 Locked 90 20160809.151329.000 1756566874 20114297.58930 No 1.365003350018e-12 Locked 91 20160809.151330.000 1774066874 20314688.57860 No 1.425793797611e-12 Locked 92 20160809.151331.000 1791566874 20515079.56850 No 1.44473579386e-12 Locked 93 20160809.151332.000 1809066874 20715470.55730 No 1.540399344641e-12 Locked 94 20160809.151333.000 1826566874 20915861.54850 No 1.468670129358e-12 Locked 95 20160809.151334.000 1844066874 21116252.53880 No 1.459713331263e-12 Locked 96 20160809.151335.000 1861566874 21316643.52870 No 1.478655327513e-12 Locked 97 20160809.151336.000 1879066874 21517034.51870 No 1.490623014918e-12 Locked 98 20160809.151337.000 1896566874 21717425.50690 No 1.628135017043e-12 Locked 99 20160809.151338.000 1914066874 21917816.49670 No 1.654051841792e-12 Locked 100 20160809.151339.000 1931566874 22118207.48630 No 1.693917803885e-12 Locked 101 20160809.151340.000 1949066874 22318598.47730 No 1.636138245603e-12 Locked 102 20160809.151341.000 1966566874 22518989.46850 No 1.56440903032e-12 Locked 103 20160809.151342.000 1984066874 22719380.45830 No 1.590325855069e-12 Locked 104 20160809.151343.000 2001566874 22919771.44800 No 1.623216988662e-12 Locked 105 20160809.151344.000 2019066874 23120162.43730 No 1.684007436255e-12 Locked 106 20160809.151345.000 2036566874 23320553.42670 No 1.737823055349e-12 Locked 107 20160809.151346.000 2054066874 23520944.41800 No 1.659119011566e-12 Locked 108 20160809.151347.000 2071566874 23721335.40810 No 1.664111350815e-12 Locked 109 20160809.151348.000 2089066874 23921726.39880 No 1.627255758376e-12 Locked 110 20160809.151349.000 2106566874 24122117.38930 No 1.604349822938e-12 Locked 111 20160809.151350.000 2124066874 24322508.37750 No 1.741861825063e-12 Locked 112 20160809.151351.000 2141566874 24522899.36770 No 1.739879855468e-12 Locked 113 20160809.151352.000 2159066874 24723290.35680 No 1.814619440405e-12 Locked 114 20160809.151353.000 2176566874 24923681.34840 No 1.714991430778e-12 Locked 115 20160809.151354.000 2194066874 25124072.34050 No 1.580489798308e-12 Locked 116 20160809.151355.000 2211566874 25324463.32830 No 1.745900594777e-12 Locked 117 20160809.151356.000 2229066874 25524854.31850 No 1.743918625182e-12 Locked 118 20160809.151357.000 2246566874 25725245.30800 No 1.790759415775e-12 Locked 119 20160809.151358.000 2264066874 25925636.29810 No 1.795752274681e-12 Locked 120 20160809.151359.000 2281566874 26126027.28900 No 1.744947025242e-12 Locked 121 20160809.151400.000 2299066874 26326418.27990 No 1.694141775803e-12 Locked 122 20160809.151401.000 2316566874 26526809.26910 No 1.761907051896e-12 Locked 123 20160809.151402.000 2334066874 26727200.25900 No 1.780849048145e-12 Locked 124 20160809.151403.000 2351566874 26927591.24780 No 1.876512598926e-12 Locked 125 20160809.151404.000 2369066874 27127982.23870 No 1.825707869144e-12 Locked 126 20160809.151405.000 2386566874 27328373.22800 No 1.88649779708e-12 Locked 127 20160809.151406.000 2404066874 27528764.21890 No 1.835693067298e-12 Locked 128 20160809.151407.000 2421566874 27729155.21080 No 1.715140572172e-12 Locked 129 20160809.151408.000 2439066874 27929546.19920 No 1.838703436953e-12 Locked 130 20160809.151409.000 2456566874 28129937.18860 No 1.892519056046e-12 Locked 131 20160809.151410.000 2474066874 28330328.17830 No 1.925410189639e-12 Locked 132 20160809.151411.000 2491566874 28530719.16940 No 1.860655802856e-12 Locked 133 20160809.151412.000 2509066874 28731110.15940 No 1.872622970605e-12 Locked 134 20160809.151413.000 2526566874 28931501.14940 No 1.884590658011e-12 Locked 135 20160809.151414.000 2544066874 29131892.13990 No 1.861684202916e-12 Locked 136 20160809.151415.000 2561566874 29332283.12920 No 1.922474650509e-12 Locked 137 20160809.151416.000 2579066874 29532674.11870 No 1.969315441102e-12 Locked 138 20160809.151417.000 2596566874 29733065.10840 No 2.002207094351e-12 Locked 139 20160809.151418.000 2614066874 29933456.09910 No 1.965350982256e-12 Locked 140 20160809.151419.000 2631566874 30133847.08990 No 1.921521080974e-12 Locked 141 20160809.151420.000 2649066874 30334238.08110 No 1.849791865692e-12 Locked 142 20160809.151421.000 2666566874 30534629.06890 No 2.01520266216e-12 Locked 143 20160809.151422.000 2684066874 30735020.05900 No 2.020195001409e-12 Locked 144 20160809.151423.000 2701566874 30935411.04720 No 2.157707003534e-12 Locked 145 20160809.151424.000 2719066874 31135802.03820 No 2.099927445251e-12 Locked 146 20160809.151425.000 2736566874 31336193.02970 No 2.007274264125e-12 Locked 147 20160809.151426.000 2754066874 31536584.02020 No 1.98436780903e-12 Locked 148 20160809.151427.000 2771566874 31736975.01160 No 1.898689456404e-12 Locked 149 20160809.151428.000 2789066874 31937366.00000 No 2.022251801529e-12 Locked 150 20160809.151429.000 2806566874 32137756.98920 No 2.090017077622e-12 Locked 151 20160809.151430.000 2824066874 32338147.97840 No 2.157781834059e-12 Locked